Privacy & Cookie Statement

MOVE THE CITY is een project van Stichting Uit in Alkmaar. Stichting Uit in Alkmaar wil iedereen zo goed mogelijk van dienst zijn bij een bezoek aan de website van MOVE THE CITY. Stichting Uit in Alkmaar verwerkt persoonlijke gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen van de ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG)

Stichting Uit in Alkmaar gebruikt de via deze website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van alle transacties die via de website verlopen;
b. het versturen van nieuwsbrieven, nieuwsbrief, flyers of (post)mailings naar aanleiding van een transactie;
c. het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
d. informatie verstrekken over de producten en diensten van Stichting Uit in Alkmaar.
e. het verbeteren van de website.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT STICHTING UIT IN ALKMAAR?
De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij valt te denken aan NAW-gegevens, e-mailadres, geboorte-datum, geslacht, rekeningnummer, gekochte toegangsbewijzen.

Incidenteel worden er in bij voorstellingen en activiteiten foto- of filmopnames gemaakt, waarop het publiek mogelijk te zien is.

 

DELEN MET ANDEREN
Stichting Uit in Alkmaardeelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, zoals onze ticketing-partij, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Uit in Alkmaar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij werken op deze manier met de volgende bedrijven:
Eventbrite: Ticketingsysteem
Kobalt Internet: Website-beheerder movethecity.nl
Google (Analytics): Voor het monitoren van klikgedrag (met geanonimiseerde data)
Mailchimp: Onze tool voor mailings
Facebook en Instagram: Voor advertentie-campagnes

 

BEVEILIGING
Stichting Uit in Alkmaar neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt, conform de eisen van de AVG, passende en adequate maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@movethecity.nl.

Jouw gegevens aanpassen?
Inzage in gegevens, of afmelden voor de nieuwsbrief, of andere vragen over het privacybeleid? Wanneer iemand vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van persoonsgegevens, zich wil afmelden voor de nieuwsbrief, flyers of (post)mailings, of andere vragen heeft over het privacybeleid van Stichting Uit in Alkmaar, dan kan er contact opgenomen worden via info@movethecity.nl.

 

Gebruikt Stichting Uit in Alkmaar Cookies?
Ja, de verwerkers van Stichting Uit in Alkmaar plaatst op de computer van de gebruiker een aantal cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de browser worden opgeslagen op deze computer bij het bezoek aan onze website. Deze cookies hebben meerdere doelen:
– Het opslaan van basisinformatie: Stichting Uit in Alkmaar maakt gebruik van cookies die nodig zijn voor technische werking van onze website. Met behulp van deze cookies kan Stichting Uit in Alkmaar ervoor zorgen dat bij een bezoek aan onze website dezelfde basisinformatie niet telkens ingevoerd moet worden.
– Onze dienstverlening en website optimaliseren. Stichting Uit in Alkmaar gebruikt anonieme ‘tracking cookies’ om het gebruik van de website in kaart te brengen met als doel de effectiviteit en het gebruiksgemak van de website te vergroten.

 

Hoe kan het gebruik van cookies aangepast worden?
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Kan Stichting Uit in Alkmaardeze Privacy Policy wijzigen?
Ja, Stichting Uit in Alkmaar behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy te wijzigen. Via deze website wordt de actueel geldende privacy policy weergegeven.

Move the city is een project van:

Mogelijk gemaakt door:

Links
Contact

Stichting Uit in Alkmaar
Gasthuisstraat 2
1811 KC Alkmaar

Nieuwsbrief

Wil je weten wanneer en waar de volgende editie van MOVE THE CITY is? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

© 2024 MOVE THE CITY